PROFIL      PRODUKTY      POSTUP VYMÁHANIA      REFERENCIE      POPLATKY      SPOLUPRÁCA      KONTAKT      LISTINY SPOLOČNOSTI


PORTFÓLIO PRODUKTOV

Nákup a predaj pohľadávok

Mandátna spolupráca

Vyhľadanie dlžníkov

Súdne vymáhanie

Konkurzné konanie

Súdne a exekučné konanie
Spoločnosť RVD a.s., je právnym nástupcom spoločnosti GLOBAL FINANCE o.c.p., a.s., ktorá sa po ukončení svojej činnosti na kapitálovom trhu rozhodla svoju činnosť zamerať na služby súvisiace s vymáhaním a správou pohľadávok, forfaitingom a faktoringom.

Náročnosť tejto činnosti si vyžaduje dôrazný, avšak korektný prístup k jednotlivým dlžníkom s cieľom maximálne uspokojiť potreby veriteľa. Pod dôraznosťou si predstavujeme dodržiavanie dohodnutých podmienok zo strany dlžníka, ich kontrolovanie a v prípade potreby aj ich sankciovanie.VYBRANÉ REFERENCIE
Dlhodobo spolupracujeme s bankami a spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú poskytovaním komerčných a hypotekárnych úverov, správou bytových domov, projekčnou, stavebnou, realitnou a správcovskou činnosťou.

 

 Copyright 2005 RVD, a.s. Všetky práva vyhradené.
 Design and programming by Lomtec.com