PROFIL      PRODUKTY      POSTUP VYMÁHANIA      REFERENCIE      POPLATKY      SPOLUPRÁCA      KONTAKT      LISTINY SPOLOČNOSTI


POPLATKY
V našej provízii sú zahrnuté všetky poplatky, ktoré naša spoločnosť vynakladá v celom procese vymáhania:

  • Upomienky, listy, telefonáty
  • Vyhľadávanie a zisťovanie adries a telefónnych čísel z verejne dostupných zdrojov
  • Osobné návštevy
Berieme do úvahy aj skutočnosť, že v spravovaných pohľadávkach sa vo veľkej miere môžu vyskytovať:

  • Dlžníci, fyzické osoby zdržiavajúce sa na neznámom mieste už v čase podpisu zmluvy
  • Dlžníci, fyzické aj právnicke osoby, ktoré neuhrádzajú svoje záväzky úmyselne s úmyslom podvodu
  • Dlžníci, fyzické aj právnicke osoby v konkurznom, alebo likvidačnom konaní
Najdôležitejšie kritéria výšky poplatku:

  • čas uplynutý od doby splatnosti pohľadávky a vek pohľadávky
  • priemerná hodnota pohľadávky a jej príslušenstva
  • predpokladaná úspešnost vymáhania závislá od statusu dlžníka (fyzická alebo právnicka osoba)
  • kvalita dokumentovanosti jednotlivých pohľadávok
Výška poplatku:

Výška polatku sa vzhľadom na vyššie uvedené pohybuje od 15% do 40% z celkovej výšky pohľadávky, ktorej súčaťou je aj príslušenstvo.

 

 Copyright 2005 RVD, a.s. Všetky práva vyhradené.
 Design and programming by Lomtec.com